Koopzondagen en koopavonden


Koopavonden

De wekelijkse koopavond in Maastricht is in de regel op donderdag tot 21.00 uur. De ondernemers in de stad hebben dit samen besloten om de bezoekers op een vast tijdstip van dienst te kunnen zijn. Omdat winkels volgens de Winkeltijdenwet open mogen zijn van maandag tot en met zaterdag tot 22.00 uur, zijn sommige winkels ook op andere avonden open. Meer informatie hierover krijgt u bij de winkeliers zelf.

Koopzondagen algemeen

Let op: op 29 maart 2013 wordt de nieuwe Verordening winkeltijden gepubliceerd. In deze verordening is besloten dat op zon- en de meeste feestdagen de winkels in heel Maastricht geopend mogen zijn. 1 april 2013 (tweede paasdag) is de eerste feestdag waarop de zon- en feestdagopenstelling geldt. Ondernemers zijn overigens niet verplicht om hun deuren te openen; dat mogen ze zelf bepalen.

Openingstijden winkels op zon- en feestdagen na 1 april 2013 in de hele gemeente Maastricht: alleen tussen 12.00 en 18.00 uur.

Tot 1 april is het alleen op de data die hieronder staan mogelijk voor de ondernemers in het aangegeven (deel)gebied of in een bepaalde branche hun winkel tussen 12.00 en 18.00 uur te openen. Winkeliers die geen ontheffing van de gemeente hebben tot 1 april 2013, zijn in overtreding. De politie en ambtenaren van de gemeente Maastricht (de bijzondere opsporingsambtenaren; de boa’s) kunnen dit controleren en handhaven.

Betaald parkeren op koopzondagen en -avonden
Tijdens koopzondagen, -avonden en koopfeestdagen geldt in het centrum én in de wijken waar door de week ook betaald parkeren van kracht is (de A- en B-zones), het 'betaald parkeren'-regime- tussen 12.00 en 18.00 uur. Op koopavonden is dat tot 21.00 uur. De parkeerautomaten zijn voorzien van een sticker die aangeeft dat er ook op koopzondagen en -avonden betaald moet worden. Op die stickers staan ook de koopzondagen en de koopavonden (algemeen, zonder data) vermeld. Er worden namelijk geen data voor koopzondagen meer genoemd, alleen de algemene aanduiding.


Aanvullende informatie
Feestdagen waarop alle winkels gesloten moeten zijn en waarvoor geen ontheffing wordt gegeven: eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december moeten alle winkels om 19.00 uur dicht zijn.

30 april en 5 mei
In de Winkeltijdenwet van 1996 zijn 30 april én het lustrum van 5 mei niet als feestdagen aangemerkt. Behalve als één van beide dagen op een zon- of feestdag valt (zoals Pasen of Pinksteren) kunnen de winkels op 30 april en 5 mei de reguliere openingstijden hanteren. De overheid ziet hier verder niet op toe.

Volledigheidshalve willen wij u wijzen op het feit dat de CAO van de branche waaronder uw onderneming of winkel valt, richtlijnen heeft waar u zich als ondernemer natuurlijk ook aan moet voldoen. Indien uw CAO bij ieder lustrum van 5 mei de werknemers het recht geeft op een vrije dag, dan moet u hieraan uiteraard gevolg geven.


Koopavonden tijdens de feestdagen


November

In november zijn er geen extra koopavonden. Uitsluitend de reguliere koopavonden op donderdag.


Reguliere koopzondagen in november tussen 12.00 en 18.00 uur

 • zondag 3 november
 • zondag 10 november
 • zondag 17 november
 • zondag 24 november

December

De koop(donderdag)avond 5 december vervalt. Hiervoor in de plaats is een koopavond op:


 • woensdag 4 december tot 21.00 uur

Reguliere en een extra koopavond(en) december

 • donderdag 12 december
 • donderdag 19 december
 • Exta koopavond: maandag 23 december tot 21.00 uur

Reguliere koopzondag(en) december (tussen 12.00 en 18.00 uur)

 • zondag 1 december
 • zondag 8 december
 • zondag 15 december
 • zondag 22 december
 • zondag 29 december

Sluitingsdagen / tijden in december

 • Kerstavond 24 december; alle winkels zijn om 19.00 uur gesloten
 • eerste en tweede kerstdag; alle winkels zijn gesloten
 • Oudejaarsavond 31 december: alls winkels zijn om 19.00 uur gesloten
 • Nieuwjaarsdag 1 januari 2014: alle winkels zijn gesloten