Dhr. Onno Hoes

Burgemeester. Portefeuille: Integrale Veiligheid & Openbare Orde, Handhaving, (Eu)regionale samenwerking, Public Affairs, Communicatie.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (deels bezoldigd)


Internationaal, Euregionaal, nationaal

 • Voorzitter MAHHL-stedenoverleg (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik) (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Euregio Maas Rijn (onbezoldigd)
 • Lid VNG bestuurlijke commissie Europa en Internationaal/portefeuillehouder cohesiebeleid (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de commissie Cultureel verdrag Vlaanderen Nederland (bezoldigd*)
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (bezoldigd*)

Provinciaal, regionaal

 • Regioburgemeester Limburg en lid nationale en regionale vertegenwoordigingen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Burgemeesterskring Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging van Limburgse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur stichting Regiobranding Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Zuidoost EFRO Operationeel Programma Nederland (onbezoldigd)

Lokaal

 • Lid Algemeen bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL (onbezoldigd)
 • Voorzitter/aandeelhouder BV Exploitatie Maatschappij Maastricht (EMM) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Beurzenstichting Mathias Wijnands (onbezoldigd)
 • Erepresident Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht (onbezoldigd)
 • Erevoorzitter Oranjecomité Maastricht (onbezoldigd)
 • Erepresident Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar (onbezoldigd)
 • Beschermheer stedelijke carnavalsvereniging de Tempeleers (onbezoldigd)
 • Voorzitter Protecteursraad stedelijke carnavalsvereniging de Tempeleers (onbezoldigd)
 • Deken Reuzengilde Maastricht (onbezoldigd)
 • Beschermheer Limburgs Jeugd Symfonie Orkest “Amikejo” (onbezoldigd)
 • Lid Erecomité TEFAF (onbezoldigd)
 • Beschermheer stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 (onbezoldigd)

Nevenfuncties anders dan uit hoofde van het ambt (deels bezoldigd)

 • Voorzitter bestuur Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Nationale Boomfeestdag (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven (bezoldigd)

* Deze inkomsten worden gestort in de gemeentekas.


Overzichtslijst comités van aanbeveling burgemeester Hoes (PDF, 258 kB)


Foto's

De foto's vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Wilt u een foto van de burgemeester downloaden en gebruiken? Dan bent u verplicht er de naam van de fotograaf bij te vermelden: Guy van Grinsven/StudioPress b.v.

Laatst bijgewerkt: 30 september 2013