Bouwverordening

In de bouwverordening staan naast stedenbouwkundige bepalingen ook gebruikseisen voor bouwwerken en open erven en terreinen. Plus bepalingen voor de veiligheid op de bouw- of sloopplaats waaraan bouwplannen worden getoetst.

Bouwbeleidsplan

In het bouwbeleidsplan stellen we jaarlijks de speerpunten vast die bij de beoordeling van de bouwplannen en bij de controle in de uitvoering extra aandacht krijgen. Op basis van vastgestelde toetsprotocollen stellen we per toetsonderdeel de toetsniveaus vast.

Bouwverordening

Structuurvisie

Dit onderwerp heeft een relatie met de Structuurvisie 2030. In dit beleidsdocument is de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn (tot 2030) vastgelegd. Lees meer....

Over dit beleid

U leest op deze pagina informatie over een beleid in ontwikkeling van de gemeente Maastricht.

Status Vastgesteld
Contactpersoon Rob Kohl

T: (043) 350 44 76

E: rob.kohl@maastricht.nl